شعر

خلوت خیال

پروانــــه خیـــال به خالت نشانـــده‌ام       تا ساحل نجات تو خـود را کشانـــده‌ام
ای نـاجـــی تمامـــی افتــادگـان زپـــا      بنگر چگونه دست به دستت رسانده‌ام
         با یاد عشق خوب تو صـدها ستـاره را       از آسمــان دیــده بــه دامــن فشانـــده‌ام
           گل‌هـای سـرخ عاطفــه را با نـگاه تــو          برشاخـــه‌هـای خشــک کلامـم نشانـده‌ام
محتـاج یک تبسـم از آن شکــرین لبــم      با این امیــد تا به کنون زنــده مانــده‌ام
   شــب تا به صبـح نم‌نم باران دیـــده را         بـر بــاغ سبـــز آیینـــه دل چکـانـــده‌ام
با خلــــوت خیــال تمـاشـایی رخـــت          خود را زدام بار گنـــاهــان رهـانــده‌ام
    ای مهربان‌ترین و صمیمی‌تــرین بدان           با گـــرمی نگــاه تـو تنــها نمــ‌آانـــده‌ام

/ 0 نظر / 5 بازدید