شعر

گلی خوشبوی در حمام روزی/ رسید از دست محبوبی به دستم/ بدو گفتم که مشکی یا عبیری / که از بوی دل‌آویز تو مستم/ بگفتا من گلی ناچیز بودم / ولیکن مدتی با گل نشستم/ کمال همنشینی در من اثر کرد/و گر نه من همان خاکم که هستم

/ 0 نظر / 14 بازدید