خبر=-خطرهای زنادرجوامع شرق وغرب

ت زنا در جوامع شرق و غرب

خطرات زنا در جوامع شرق و غرب

- پیدایش جوانان شهوتران و هوسبازی که غرق در شهوتند و در خماری هروئین و حشیش و یا مشروبات الکلی بسر میبرند.

- ظهور نسلی منحرف و بیمار که از نظر جسمی، روانی، اخلاقی و عقلی اختلال و ضعف شدید دارند.

- زیاد شدن باندهای قتل و کشتار، جنایت و دزدی و تجاوزات جنسی.

- تجارت و داد و ستد شهوات و غرایز جنسی و نیز خرید و فروش دختران و روسپیگری و ...

- در چنین جوامعی باندهای پزشکان، وکلای دادگستری، حکّام و دولتمردان برای سرپوش گذاشتن جرم و پایمال کردن حقوق دیگران، اقدام به رشوهگیری مینمایند.

- تعبیه مکانهایی که در آن زنان و مردان با چشمپوشی از همه ارزشها و فضایل اخلاقی، بدون هیچگونه شرم وحیایی، لخت و عریان ظاهر میشوند.

- پیدایش فاحشههایی که برای گذران و بهدست آوردن مخارج زندگی تن به زنا و خودفروشی میدهند.

- افزایش چاپ و نشر کتابهایی مربوط به مسائل و روابط جنسی، مجلات حاوی عکسهای لخت و عریان، کابارهها و اماکن رقص و فساد و فحشا و ...

- ظاهر شدن گروههای (هیپی) که بیشتر به حیوانات و جانورانی مانند سوسک شباهت دارند و گروههای (پوچگرا و بیهدف) که غرق در مستی و فساد و فحشایند.

و نیز تعداد بسیار زیاد دیگری از مظاهر فساد و بیبندوباری که مجال بحث و فرصت ذکر آنان نیست و نتیجهی بروز اینها بود که خروشچف در سال 1962 صراحتاً اعلام کرد که آینده کشور روسیه در خطر است و به آینده جوانان روس نمیتوان امید داشت زیرا آنان نسلی بیبندوبارند که دائماً در شهوات و تمایلات جنسی غرق هستند.

و مقارن با همان زمان "کندی" نیز صراحتاً اعلام داشت که آینده کشور آمریکا در خطر است، زیرا جوانان کشور غرق در شهوات و مسائل جنسی هستند و صلاحیت انجام وظایف و مسؤولیتهایی که بر دوش آنهاست را ندارند و از هر هفت جوانی که برای خدمت سربازی مراجعه میکنند، شش نفر آنها صلاحیت لازم را ندارند. زیرا غرق شدن در شهوات، توانایی روحی و جسمی آنها را از بین برده است.


پربیننده ترین مطالبخخ

 

/ 0 نظر / 14 بازدید