شعر

گر در یمنی چو بامنی پیش منی        گر پیش منی چو بی منی در یمنی

من باتوچنینم ای نگاریمنی              خود درعجبم که من توام یاتومنی                                                                                                                                                      به ذکر هو چو پیوستم             دو عالم رفته از دستم

         مثال اشتر مستم                   که بی افسار میگردم

       زندگی برای بندگی               زندگی بی بندگی شرمندگی

/ 0 نظر / 14 بازدید