عکس
ساعت ۳:٤٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٤ آذر ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی: عکس من


عکس
ساعت ۳:۳۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٤ آذر ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی: عکس من


شعر
ساعت ۱:۱٥ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٤ آذر ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی: شعر

گلی خوشبوی در حمام روزی/ رسید از دست محبوبی به دستم/ بدو گفتم که مشکی یا عبیری / که از بوی دل‌آویز تو مستم/ بگفتا من گلی ناچیز بودم / ولیکن مدتی با گل نشستم/ کمال همنشینی در من اثر کرد/و گر نه من همان خاکم که هستم


شعر
ساعت ۱۱:٠٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ آذر ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی: شعر

خلوت خیال

پروانــــه خیـــال به خالت نشانـــده‌ام       تا ساحل نجات تو خـود را کشانـــده‌ام
ای نـاجـــی تمامـــی افتــادگـان زپـــا      بنگر چگونه دست به دستت رسانده‌ام
         با یاد عشق خوب تو صـدها ستـاره را       از آسمــان دیــده بــه دامــن فشانـــده‌ام
           گل‌هـای سـرخ عاطفــه را با نـگاه تــو          برشاخـــه‌هـای خشــک کلامـم نشانـده‌ام
محتـاج یک تبسـم از آن شکــرین لبــم      با این امیــد تا به کنون زنــده مانــده‌ام
   شــب تا به صبـح نم‌نم باران دیـــده را         بـر بــاغ سبـــز آیینـــه دل چکـانـــده‌ام
با خلــــوت خیــال تمـاشـایی رخـــت          خود را زدام بار گنـــاهــان رهـانــده‌ام
    ای مهربان‌ترین و صمیمی‌تــرین بدان           با گـــرمی نگــاه تـو تنــها نمــ‌آانـــده‌ام


شعر
ساعت ٩:٤۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ آذر ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی: شعر


جملات عرفانی
ساعت ٢:۱۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ آذر ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی: شعر

مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک

 

روزها فکر من این است و همه شب سخنم

که چرا غافل از احوال دل خویشتنم

از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود

به کجا می روم ؟ آخر ننمایی وطنم

مانده ام سخت عجب کز چه سبب ساخت مرا

یا چه بود است مراد وی از این ساختنم

جان که از عالم علوی است یقین می دانم

رخت خود باز بر آنم که همان جا فکنم

مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک

دو سه روزی قفسی ساخته اند از بدنم

ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست

به هوای سر کویش پر و بالی بزنم

کیست در گوش که او می شنود آوازم

یا کدام است سخن می نهد اندر دهنم

کیست در دیده که از دیده برون می نگرد

یا چه جان است نگویی که منش پیرهنم

تا به تحقیق مرا منزل و ره ننمایی

یکدم آرام نگیرم نفسی دم نزنم

می وصلم بچشان تا در زندان ابد

از سر عربده مستانه به هم درشکنم

من به خود نامدم این جا که به خود باز روم

آن که آورد مرا باز برد در وطنم

تو مپندار که من شعر به خود می گویم

تا که هشیارم و بیدار یکی دم نزنم

شمس تبریز اگر روی به من بنمایی

والله این قالب مردار به هم در شکنم


خبر=-خطرهای زنادرجوامع شرق وغرب
ساعت ٦:۳۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٢ آذر ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی: حقیقت
ت زنا در جوامع شرق و غرب

خطرات زنا در جوامع شرق و غرب

- پیدایش جوانان شهوتران و هوسبازی که غرق در شهوتند و در خماری هروئین و حشیش و یا مشروبات الکلی بسر میبرند.

- ظهور نسلی منحرف و بیمار که از نظر جسمی، روانی، اخلاقی و عقلی اختلال و ضعف شدید دارند.

- زیاد شدن باندهای قتل و کشتار، جنایت و دزدی و تجاوزات جنسی.

- تجارت و داد و ستد شهوات و غرایز جنسی و نیز خرید و فروش دختران و روسپیگری و ...

- در چنین جوامعی باندهای پزشکان، وکلای دادگستری، حکّام و دولتمردان برای سرپوش گذاشتن جرم و پایمال کردن حقوق دیگران، اقدام به رشوهگیری مینمایند.

- تعبیه مکانهایی که در آن زنان و مردان با چشمپوشی از همه ارزشها و فضایل اخلاقی، بدون هیچگونه شرم وحیایی، لخت و عریان ظاهر میشوند.

- پیدایش فاحشههایی که برای گذران و بهدست آوردن مخارج زندگی تن به زنا و خودفروشی میدهند.

- افزایش چاپ و نشر کتابهایی مربوط به مسائل و روابط جنسی، مجلات حاوی عکسهای لخت و عریان، کابارهها و اماکن رقص و فساد و فحشا و ...

- ظاهر شدن گروههای (هیپی) که بیشتر به حیوانات و جانورانی مانند سوسک شباهت دارند و گروههای (پوچگرا و بیهدف) که غرق در مستی و فساد و فحشایند.

و نیز تعداد بسیار زیاد دیگری از مظاهر فساد و بیبندوباری که مجال بحث و فرصت ذکر آنان نیست و نتیجهی بروز اینها بود که خروشچف در سال 1962 صراحتاً اعلام کرد که آینده کشور روسیه در خطر است و به آینده جوانان روس نمیتوان امید داشت زیرا آنان نسلی بیبندوبارند که دائماً در شهوات و تمایلات جنسی غرق هستند.

و مقارن با همان زمان "کندی" نیز صراحتاً اعلام داشت که آینده کشور آمریکا در خطر است، زیرا جوانان کشور غرق در شهوات و مسائل جنسی هستند و صلاحیت انجام وظایف و مسؤولیتهایی که بر دوش آنهاست را ندارند و از هر هفت جوانی که برای خدمت سربازی مراجعه میکنند، شش نفر آنها صلاحیت لازم را ندارند. زیرا غرق شدن در شهوات، توانایی روحی و جسمی آنها را از بین برده است.


پربیننده ترین مطالبخخ

 


علامات قیامت
ساعت ۱٢:٢٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٢ آذر ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی: حقیقت
 1-ظهورالات موسیقی وحلال کردن انها

2- مســاجد آراسته شده،محل گفتگوی اُمور دُنیوی می شوند.

3- عمل کردن بر دین با نگهداشتن اخگر برابر میشود و فتـنه های بزرگ آشــکار می گردند.

4- بیگانگی از اســـلام.

5- هر زمان بعدی از زمان قبلی بدتر خواهد بود.

6- کفر بیش از حد زیاد میشود.

7- یک جماعت همیـــشه بر حق قائم می شود و مجددان دین بار بار خواهند آمد.

8- مســـلمانان هرگز ختم نخواهند شد.

9- منکران حدیث پیدا خواهند شد.

10- عقاید نو و احادیث جدید رایج میشود.

11- قرآن وســـیلۀ برای امرار معاش میشود.

12- مـــسلمانها زیاد میشوند امّا بی فایده خواهند بود.

13- مســـلمانهامالدار میشوند امّا دیندار نمی شوند.

14- دروغ عمومیت پیدا میکند و رایج میشود.

15- مردان کم می شوند و زنان به قدری زیاد خواهند بود که یک مرد پنجاه زن را ســر پرستی می کند، شــرابخوری و زنا زیاد خواهد شد.

16- علم از میان برداشــته خواهد شد.

17- عُمر ها بی برکت خواهد شد.

18- بخل عمومیت پیدا می کند و قتل و کُشــتار گســترش می یابد.

18- نام شراب را عوض میکنند و حلالش میدانند.

19- ســــودعام می شود و در حلال و حرام اعتـنا نمی شود.

20- ربا(سود) عمومیت پیدا میکند.

21- از چرب زبانی پول جمع آوری خواهد شد.

22- پیشوایان گمراه کنـــنده و پیغمبران دروغین پیدا خواهند شد.

23- دامنۀ ظلمت، قتل،گســـــترش خواهد یافت.(حضرت محمد (ص) قسم خورده و ارشاد فرمود: دنیا خاتمه نخواهد یافت تااینکه چنین زمانی بر مردم خواهد آمد که قاتل را علم نخواهد بود که چرا کُشتم و نه مقتول میداند که چرا کُشته شدم ).

24- امانت داری از میان برداشته خواهد شد.

25- بر ســـاختمانهای بلند افتخار کرده میشود و افراد نالایق حکمران میشوند.

26- بادسـُرخ و زلزله ظاهر میگردد و صّورتها مســخَ میشوند و از آسمان ســنگ می بارد.

27- از امامت نمــاز فرار خواهند کرد.

28- زنان برهنه مردان را به طرف خود مائل می کنــند.(سر هایشان مانند کوپان شتر خواهد بود)

29- زنانی پیدا میشـــوند که  با پوشــیدن لباس،برهنه خواهند بود.

30- دوســتان ظاهری و دشــمنان باطنی پیدا خواهند شد.

31- عابدان ریّاکار و روزه داران خام پیدا میشوند.

32- ظالمان را ظالم گفتن و راه نیکیها  را نشـــان دادن و از بدیها منع کردن متروک خواهد شد.

33- در زمانۀ آخر این امت چنـان مجاهدین و مبلغانی پیدا می شوند که اجر شــان برابر اجر صحابه خواهد بود.

34- کســانی پیدا خواهند شد که محبت ایشــان با رسول الله(ص) بی انتها خواهد شد.

35- درنده ها و بعـضی چیز های دیگر تکلم خواهند کرد.

36- روزی میـآید که فقط مال کارآمد خواهد شد.

37- ســتون طلائی و نقرۀ ظاهر میشود.

38- تمنای مّوت کرده میشود.

39- مال زیاد خواهد شد.

40- پیغــمبران دروغگوی ظاهر خواهند شد.

41- زلزله بســـیار خواهد شد(قیامت نخواهد آمد تا اینکه علم از دنیا برچیده میشود و پس از آن زلزله بسیار خواهد آمد.)

42- صّورتها مسخَ خواهند شد.(این وقتی خواهد بود که مردم شراب زیاد می نوشند و زنان آوازخوان و (رقاصه) را نگاه میکنند و اسباب ساز و آواز را استعمال میکنند)

43- امّت محمـّدیه (ص) از یهود،نصارا،فارس و روم پـیروی می کنند.

44- هرشـخصی رأی خود را ترجیع داده خواهشــات نفس را پــیروی میکند.

45- قیامت بر پا نخواهد شد تا اینکه یک شخص از قبـیلۀ قحـطان(اهل یمن) ظاهر میگردد(بســـبب اقتدار و حکومت)که مردم را با عصای خود می راند و همچنان روایت شده که:شب و روز دنیا به پایان نخواهد رسـید تا اینکه یک شخص "جهجاه" نامی  پادشاه گردد که از نسل غلامان خواهد بود.

46- میوه جات کم میشـــــــــــــوند.

47- پیــش از همه ملخ هلاک خواهد شد.

48- صلح و جنگ با عیســــوی ها آغاز میگردد.

49- حضرت مهدی(ع) ظهور میکــــند(رسول الله (ص) فرموده است:"مهدی از من خواهد بود در حالی میآید که چهرۀ او خوب روشن (نورانی) است و بینی اش نسبتاََ بلند می باشد"{در بعضی روایات آمده است که نام پدر مهدی (ع) نام پدر حضرت محمد(ص) میشود یعنی عبدالله} و همچنان حضرت محمد (ص) فرموده است" مهدی (ع) از نسل من و از اولاد فاطمه خواهد بود").

علامات قرب (نزدیک) قیامت

50- جنگ مهدی (ع) با کفار، آغاز و خروج دجال و نزول حضرت عیـسی (ع)از آسمان(زمانیکه حضرت عیسی (ع) از آسمان میآید خود را بحیث امت حضرت محمد (ص) معرفی میکند).

51- ذکر فســاد دجّال در دنیا و کُشته شدن او بدســت عیسی(ع).

52- وفات حضّرت مهدی(ع) و  امیر شـــدن حضّرت عیــسی (ع).

53- بردن حضّرت عیـــسی (ع)مســـلمانان را به کوه طور و بیرون آمدن یاجوج و ماجوج.

54- وفات حضرت عیسی (ع).

55- اســلام آنچنان ضعیف و محو میــشود که حتّی این هم دانســته نمی شود که نماز و روزه چه چیز اســـت و حج و زکّات چه چیز،و گروهی از مردان و زنان سالخورده باقی می مانند و می گویند         "ما پدران و نیاکان خود را دیده ایم که بر کلمۀ (لا اله الا  الله) بوده اند و ما هم این کلمه را می خوانیم"  لذا آنها از این بیشتر، هیچ چیز نخواهد دانست.

56- پدید آمدن دود (چنان دودی خواهد بود که تمام فضا را از مشـــرق تا مغرب مکدر خواهد کرد و مدت آن تا چهل روز خواهد بود ،از اثر آن دود ، مؤمنان را تکلیفی مانند زکام محــسوس میشــود و کافران بی هوش میگردند).

57- دابة اّلارض (یعنی چنان جانوری از زمین بیرون می آید که بر پیشانی مؤمنان خط نورانی می کشد و بر بینی یا گردن کُفّار مُهر سیاه می زند).

58- طلو ع آفتاب از مغرب.

59- فرو رفتن در زمین(یعنی دو سه جا مردم در زمین فرو برده خواهند شد:یکی در زمین مشرق،دوّم در زمین مغرب وسوم در جزیرۀ عَرب).

60- بیرون آمدن آتش از یمن(این آخرین علامت است که با قیا مت نزدیک خواهد بود،بعد از این حالت سه الی چهار سال می گذرد که قیامت بر پا میگردد.

61- بادی که مردم را به دریا می افگند.

62- قرآن کریم در یک شــب غائب خواهد شد،حتّی از قلبهای مسلمانها و یک آیة هم در زمین باقی نخواهد ماند بعد از این حالت سه الی چهار روز می گذرد که قیامت بر پا میگردد.

63- قیامت وقتی بر پا خواهد شـــد که خواننده ها و اســباب موسیقی مشهور شوند، و شــرابخوری زیاد شود.  

      --- وقتیکه مردم از حضرت محمد (ص) راجع به قیامت دریافت کردند از جانب الله (ج) حکم آمده است که:

بگو که علم آن نزد پروردگار من است و اوست که قیامت را در وقت آن ظاهر میکند بسیار سنگین    

است در آسمانها وزمین، ناگاه بر شما واقع خواهد شد.

خواهران  و برادران مسلمان اگر اکثر این علامات به وقوع پیوسته است پس بدانید که دیگر از علامات

هم به حقیقت خواهد رسید. 

 

 


 گرفته شده از احادیث شریف از کتاب (علامات قیامت)

مؤلف کتاب( مولانا محمد عاشق الهی بلند شهری (رح))

مترجم کتاب(حاج محمد سربازی (رح)

عکس
ساعت ۱٢:۱۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٢ آذر ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی: عکس من


عکس
ساعت ۱٢:٠٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٢ آذر ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی: عکس من


جک
ساعت ۸:۳٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ آذر ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی: لطیفه های خنده دار

هشدار به دختران مجرد... به زودی دختران چینی با مهریه کم وارد کشور می شوند.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم آذر 1389ساعت 22:36  توسط جوک  |  نظر بدهید

جوک 2

یارو داشت رد می شد، دید دارن یه نفرو میزنن. پرسید:

چرا میزنیدش؟ گفتند: فلان فلان شده ادعای پیامبری میکنه.

 گفت: بزنید اون دروغگو رو، من اونو نفرستادم.

*******************************

2 تا دوست با هم میرن هتل، اولی میره توالت فرنگی، دومی میاد کتکش میزنه!

 میگن: چرا میزنیش؟ میگه: من هر روز از این چشمه آب می خورم،

این اومد دستشویی کرد توش !

 

+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم آذر 1389ساعت 15:27  توسط جوک  |  نظر بدهید

جوک 1

یارو از زنش میپرسه: از ازدواج با من مثل سگ پشیمونی

 یا مثل خر کیف می کنی؟

***********************

یارو نوشابه میخوره، گازشو میگیره میره شمال

***********************

غضنفر: اون مورچه رو میبینی که بالای اون کوهه؟

قل مراد: کدومو میگی؟ اونی که چشماش بسته است

 یا اونی که چشماش بازه؟

 

 

+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم آذر 1389ساعت 15:26  توسط جوک  |  نظر بدهید

جوک,جک, سری 7 و 8

جوک,جک, سری 7 , 8 

به قل مراد میگن خیلی آقایی میگه:ما بیشتر!!!

 


شعر غضنفر برای نامزدش:
صبح که دره پنجرمون وا میشه
عصر که در پنجرمون وا میشه
شب که در پنجرمون وا میشه
وای که چقدر پنجرمون وا میشه !!!


 

صرف فعل نشستن به گویش شیرین لری: مو بنشینم، تونم بنشینی،

 اونم بنشینه، ما که بنشینم، شمام که بنشینید،

 دیه جا نی اونا بنشینن!


غضنفر عینکش را دور دستش می چرخونه بعد میزنه چشش،

سرش گیج میره میخوره زمین!

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم آذر 1389ساعت 23:36  توسط جوک  |  نظر بدهید

جوک,جک سری 6

جوک,جک سری 6

عنکبوته قرص اکس می خوره پتو میبافه


یه روز یه مرغ وخروسی میرن مغازه تخم مرغ بگیرن

 مغازه دار میگه چرا خودت تخم نمی زاری میگه اخه ما هنوز نامزدیم


 

از گوسفنده می پرسن سیستم دستشویی رفتن شما چیست ؟
میگه سبک گروه آریان ......... دونه دونه دونه دونه دونه

 


+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم آذر 1389ساعت 23:33  توسط جوک  |  نظر بدهید

جوک,جک

جوک,جک

روزی غضنفر برای کار و امرار معاش قصد سفر به آلمان میکنه و همسرش و نوزده بچه قد و نیم قد رو رها کنه
خلاصه همسرغضنفر گفت :حال ما چه طور از احوال تو با خبر بشیم؟؟؟؟
غضنفر گفت: من برای تو نامه مینویسم....
همسرش گفت: ولی نه تو نوشتن بلدی و نه من خوندن !!!!!!!!!!!!!!!!!
غضنفر گفت من برای تو نقاشی میکنم ... تو که بلدی نقاشی های منو بخونی مگه نه ؟؟؟؟؟؟
خلاصه غضنفر به سفر رفت و بعد از دو ماه این نامه به دست زنش رسید ..
این شما و این هم نامه ببینید چیزی میفهمید!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟
+
+
+
+


حال ترجمه از زبان همسرش

خط اول :حالت چه طوره زن ؟
خط دوم :بچه ها چه طورن ؟
خط سوم : مادرت چه طوره ؟
خط چهارم :شنیدم سر و گوش ت می جنبه!!!
خط پنجم : فقط برگردم خونه....
خط ششم : می کشمت
خط هفتم :غضنفر از آلمان...

+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم آذر 1389ساعت 23:31  توسط جوک  |  نظر بدهید

جوک سری 5

جوک سری 5

 

غضنفر پشت در اتاق عمل بود ،

 پرستار صدا می زنه: همراه مریض ... غضنفر میگه: .... 0912487...

 

*************************************

یه روز یه خسیسه داشته به خودش اب یخ میریخته . میگن :

چرا اینجوری میکنی . میگه: می خوام سرما بخورم .

میگن: چرا؟ میگه: اخه یه پنیسلین دارم داره تاریخش میگذره

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم آذر 1389ساعت 23:29  توسط جوک  |  نظر بدهید

جوک,بخش 4

جوک,بخش 4

جوک جدید

از غضنفر می پرسند هدفت از تحصیل چیه؟

میگه : می خوام درس بخونم، دکتر بشم، مطب بزنم، پولدار بشم،

وانت بخرم باهش کار کنم!

*************************************


به یه بچه میگن: اون چه حیوونیه

 که به ما گوشت، کفش، لباس میده؟ میگه: بابام.

*****************************************

قل مراد دزدی، صاحبخونه پا میشه میگه: کیه اون جا؟

 یارو میگه: هیچکی، گربه ست، بعععععع.

 

*****************************************

+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم آذر 1389ساعت 23:28  توسط جوک  |  نظر بدهید

جوک سری 3

جوک  سری ۸

یارو از زنش میپرسه: از ازدواج با من مثل سگ پشیمونی

 یا مثل خر کیف می کنی؟

***********************

یارو نوشابه میخوره، گازشو میگیره میره شمال

***********************

غضنفر: اون مورچه رو میبینی که بالای اون کوهه؟

قل مراد: کدومو میگی؟ اونی که چشماش بسته است

 یا اونی که چشماش بازه؟

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم آذر 1389ساعت 23:26  توسط جوک  |  نظر بدهید

جوک سری 1

جوک سری ۱

الهی، به مردان در خانه ات، به آن زن ذلیلان فرزانه ات،

 به آنانکه در بچه داری تکند، یلان عوض کردن

پوشکند، به آنانکه با ذوق و شوق تمام، به مادر زن خود بگویند:

 مامان، به آنانکه دامن رفو میکنند، ز بعد

رفویش اتو میکنند، به آن قرمه سبزی پزان قدر،

 به آن مادران به ظاهر پدر. الهی، به آه دل زن ذلیل، به آن

اشک چشمان ممد سبیل،

 که ما را بر این عهد کن استوار! از این زن ذلیلی مکن بر کنار!

*******************************

تک زنگ جیست؟ با خبر شدن 2 گدا از حال هم.

*******************************

میخواستن یکی رو رییس حفاظت اطلاعاتش کنن،

 بهش یه سری اسرار مملکتی میگن تا ببینن چقدر میتونه بروز نده.

 تهدیدش میکنن، نمیگه. میزننش، نمیگه. شکنجه اش میکنن،

 نمیگه. آخر سر واسه اطمینان بیشتر میندازنش انفرادی

 و رفتارشو زیر نظر میگیرن. میبینن که هی میزنه تو سر خودش

و میگه: اه یادم بیا… اه چی بود!

 


عکس
ساعت ۸:٢٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ آذر ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی: عکس من


عکس
ساعت ۸:٠٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ آذر ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی: عکس من


جک برای دختران دماغ عملی
ساعت ٢:۳٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ آذر ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی: جک

1-خانوم شما بینیتونو ختنه کردید؟

2-خانوم شما دماغتونو مدل خوکی عمل کردید؟

3-خانوم میاید دماغامون عوض؟

4-اینو صافکاری کرده که بعدا درخت بکاره

5-اینو دماغشو تازه خریده برچسبش و نکنده

6-خانوم کلیه هاتو فروختی دماغتو عمل کردی؟

7-دماغت پریوده نوار بهداشتی گذاشتی روش؟

8-میبخشید خانوم دماغتونو خر گازگرفته؟

9-ده بار دیگه دماغت وعمل کنی تازی میشی مثل اِبی

10-خانوم بینیتون افتاده چسب زدین؟

11-خواستی ماشین بخری وانت بخر بینیت و بندازی عقب

 


جک.قبل وبعداز ازدواج
ساعت ٢:۳٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ آذر ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی: جک

قبل از ازدواج : خوابیدن تا لنگ ظهر

بعد از ازدواج : بیدار شدن زودتر از خورشید

نتیجه اخلاقی : سحر خیز شدن

قبل از ازدواج : رفتن به سفر بی اجازه

بعد از ازدواج : رفتن به حیاط با اجازه

نتیجه اخلاقی : معتبر شدن

قبل از ازدواج : خوردن بهترین غذاها بی منت

بعد از ازدواج : خوردن غذا های سوخته با منت

نتیجه اخلاقی : تقویت معده

قبل از ازدواج : استراحت مطلق بی جر و بحث

بعد از ازدواج : کار کردن در شرایط سخت

نتیجه اخلاقی : ورزیده شدن

قبل از ازدواج : دید و بازدید از اماکن تفریحی

بعد از ازدواج : سر زدن به فامیل خانوم

نتیجه اخلاقی : صله رحم

قبل از ازدواج : آموزش گیتار و سنتور و غیره

بعد از ازدواج : آموزش بچه داری و شستن ظرف

نتیجه اخلاقی : همدردی با مردها

قبل از ازدواج : گرفتن پول تو جیبی از پاپا

بعد از ازدواج : دادن کل حقوق به خانوم

نتیجه اخلاقی : مستقل شدن

قبل از ازدواج : ایستادن در صف سینما و استخر

بعد از ازدواج : ایستادن در صف شیر و گوشت

نتیجه اخلاقی : آموزش ایستادگی

قبل از ازدواج : رفتن به سفرهای هفتگی

بعد از ازدواج : در حسرت رفتن به پارک سر کوچه

نتیجه اخلاقی : امنیت

[ چهارشنبه پانزدهم تیر 1390 ] [ 17:1 ] [ نیما ]
آرشیو نظرات

فناوری
ساعت ٢:۳۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ آذر ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی: فناوری
فرض کنید شماره تلفن یک فرد را در اختیار دارید و دوست دارید بدانید گوشی وی ساخت کدام کارخانه است و مدل دقیق گوشی او چیست. شاید در نگاه اول چنین چیزی ممکن نباشد، اما در صورتی که شماره مورد نظر شما «ایرانسل» یا «همراه اول» باشد به سادگی چنین کاری امکان پذیر است. تنها لازمه این کار نیز دسترسی به اینترنت است.

خطوط «ایرانسل»
برای پیدا کردن نوع گوشی شماره‌های «ایرانسل» کافی است به آدرس اینترنتی {کلیک کنید}http://92.42.49.87:8080/mtn_ir-mt-web-portal مراجعه کنید.
سپس شماره تلفن همراه مورد نظر را با پیش‌شماره و بدون صفر وارد کنید و روی دکمه «مرحله بعد» کلیک نمایید (به عنوان مثال 9350000000).رصان
در صفحه بعد، کارخانه و مدل گوشی این شماره را خواهید دید.نا

خطوط «همراه اول»
برای پیدا کردن مدل گوشی شماره‌های «همراه اول» نیز کافی است به آدرس http://78.38.243.104:8080/mcci-mt-web-portal مراجعه کنید.
شماره تلفن همراه را با پیش‌شماره و به همراه کد 98 و بدون صفر وارد کرده  و روی دکمه «مرحله بعد» کلیک کنید (به عنوان مثال 989120000000).
در صفحه بعد، کارخانه و مدل گوشی این شماره موبایل را مشاهده خواهید کرد.

اگر از مطلب خوشتون امده لطفا به هر سه لگوی پایین برویید و امتیاز بدید:

 
 

الان نوبت اینه:

والان این دیگه:


[ چهارشنبه نهم شهریور 1390 ] [ 15:55 ] [ نیما ]
آرشیو نظرات
.: Weblog Themes By Iran Skin:.

جک
ساعت ٢:٢٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ آذر ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی: جک

قبل از ازدواج
پسر: بالاخره موقعش شد. خیلی انتظار کشیدم.
دختر: می‌خوای از پیشت برم؟
پسر: حتی فکرشم نکن!
دختر: دوسم داری؟
پسر: البته! هر روز بیشتر از دیروز!
دختر: تا حالا بهم خیانت کردی؟
پسر: نه! برای چی می‌پرسی؟
دختر: منو می‌بوسی؟
پسر: معلومه! هر موقع که بتونم.
دختر: منو می‌زنی؟
پسر: دیوونه شدی؟ من همچین آدمی‌ام؟!
دختر: می‌تونم بهت اعتماد کنم؟!
پسر: بله.
دختر: عزیزم!

بعد از ازدواج
کاری نداره! از پایین به بالا بخون !

[ دوشنبه بیست و دوم آبان 1391 ] [ 23:9 ] [ نیما ]
17 نظر

جک
ساعت ٢:۱٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ آذر ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی: جک

حل زندگی پسرها به 10 دوره تقسیم میشه، که شامل مراحل زیره :

شش سال اول زندگی:

- گریه نکن
- شیطونی نکن
- دست تو دماغت نکن
- تو شلوارت پی پی نکن
- مامانت رو اذیت نکن
- روی دیوار نقاشی نکن
- انگشتت رو تو پریز برق نکن
- شب ها تو جات جیش نکن
- با اون پسر بی تربیته بازی نکن
- اسباب بازی ها رو تو دهنت نکن


دوره دبستان:

- موقع رفتن به مدرسه دیر نکن
- پات رو تو جامیزی نکن
- ورق های دفترت رو پاره نکن
- مدادت رو تو دهنت نکن
- تخته پاک کن رو خیس نکن
- حیاط مدرسه رو کثیف نکن
- گچ رو پرت نکن
- تو راهرو سروصدا نکن


دوره راهنمایی:

- ترقه بازی نکن
- تو کوچه فوتبال بازی نکن
- با مامانت کل کل نکن
- اتاقت رو شلوغ نکن


دوره دبیرستان:

- با کامپیوتر بازی نکن
- تقلب نکن
- با دوستات موتورسواری نکن
- عصرها دیر نکن
- با دختر همسایه صحبت نکن
- با بابات دعوا نکن
- مردم آزاری نکن
- نصف شب سر و صدا نکن
- وقتت رو با مجله تلف نکن


دوره دانشگاه:

- سر کلاس درس غیبت نکن
- با دختر همسایه دل و قلوه رد و بدل نکن
- خیابون ها رو متر نکن
- تو سیاست دخالت نکن
- شب برای شام دیر نکن
- با مامور پلیس کل کل نکن
- چراغ قرمز رو عشقی رد نکن
- موبایلت رو Reject نکن
- حذف پزشکی نکن
- آستین کوتاه تنت نکن
- همه رو دودره نکن


دوره سربازی:

- موهات رو بلند نکن
- روت رو زیاد نکن
- از اوامرسرپیچی نکن
- فرار نکن
- با اسلحه شوخی نکن
- غیبت نکن
- به آینده فکر نکن
- درگیری ایجاد نکن
- به فرمانده بی احترامی نکن


دوره شوهر بودن:

- با زنت شوخی نکن
- زنت رو با دختر شمسی خانوم مقایسه نکن
- با دوستانت الواتی نکن
- تو فیس بوک خودت رو مجرد معرفی نکن
- موبایلت رو قایم نکن
- از عکس های قبل از ازدواجت نگهداری نکن
- پولت رو خرج دوستات نکن
- رفتار دوران مجردی رو تکرار نکن
- بدون اجازه زنت هیچ کاری نکن


دوره پدر بودن:

- بچه رو تنبیه نکن
- به بچه بی توجهی نکن
- به بچه توهین نکن
- بچه رو از بازی منع نکن
- بچه ت رو کتک نزن
- بچه دختر شمسی خانومو تشویق نکن
- بچه رو محدود نکن
- به مادر بچه بی توجهی نکن
- بچه رو به هیچ چیز مجبور نکن


دوره پیری:

- برای بچه ها مزاحمت ایجاد نکن
- نوه هات رو لوس نکن
- با پیرزن های دیگه حرف نزن
- هوس جوونی نکن
- از رفتن به خانه سالمندان احساس نارضایتی نکن
- لباس شاد تنت نکن
- به بیوه شدن دختر شمسی خانوم توجه نکن
- تو وصیتنامه، هیچکس رو فراموش نکن
- به هر کی رسیدی، نصیحت نکن


دوره پس از مرگ!

- حالا دیگه دوره نکن تموم شد!
حالا هر کاری دلت می خواد بکن. فقط لطفا با روح دختر شمسی خانوم کاری نداشته باش!

[ سه شنبه چهاردهم آذر 1391 ] [ 18:25 ] [ نیما ]
3 نظر

 


شکلک
ساعت ٦:۳٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ آذر ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی: شکلک های زیبا برای وبلاگ


مه شدید در یکدار
ساعت ٦:٢٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ آذر ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی: مه شدید


مه شدید.وچپ شدن باربر
ساعت ٦:٢٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ آذر ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی: مه شدید


لطیفه های خنده دار
ساعت ٦:۱٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ آذر ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی: لطیفه های خنده دار

لطیفه های خنده دار

 

 

پسره تو کلیسا نشسته بوده، یهو می‌بینه یه دختر خیلی خوشگل  میاد تو. میدوه میره پشتِ یه مجسمه قایم میشه. دختره میاد میشینه جلوی محراب و میگه: ای خدا! تو به من همه چی دادی ، پول دادی ، قیافه دادی ، خانواده خوب دادی... فقط ازت یه چیز دیگه میخوام... اونم یه شوهر خوبه ...یا حضرت مسیح‌! خودت کمکم کن! پسره از پشت مجسمه میاد بیرون میگه: عیسی هل نده!‌ هل نده زشته ، خودم میرم!

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦لطیفه های خنده دار♦♦♦♦♦♦♦♦

 

طرف عروسی میکنه، هفته بعد دست خانوم رو میگیره میبره دکتر ، میگه: اقای دکتر ما بچه دار نمیشیم!! دکتره میپرسه: چند وقته ازدواج کردین؟ طرف میگه: یک هفته است!! دکتره شاکی میشه، میگه: داداش من، این زنه ، مایکرووِیو که نیست

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦لطیفه های خنده دار♦♦♦♦♦♦♦♦

 

شکمو داشته نوار روضه گوش میداده میزنه آخر نوار ببینه شام میدن یا نه

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦لطیفه های خنده دار♦♦♦♦♦♦♦♦

 

  • غضنفر میره رستوران، گارسون میخواد بزارتش سر کار میگه: غذای امروز «کوجی پورو تیاپوفو ساخارینو گلاسه» با «لیمو» است! غضنفر میگه : «کوجی پورو تیاپوفو ساخارینو گلاسه» با چی

 


شکلک های جالب
ساعت ٦:۱۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ آذر ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی:


شگفتی
ساعت ۱:۱٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٩ آذر ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی:

درزندگی.دوچیزافسونم میکند.یکی خدایی که نمیبینم  ولی میدانم که هست .دوم اسمانی که میبینم ولی میدانم که نیست


 
ساعت ۱:٠٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٩ آذر ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی:

امروز باران کولاک کرد.


شعر
ساعت ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٧ آذر ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی: شعر

گر در یمنی چو بامنی پیش منی        گر پیش منی چو بی منی در یمنی

من باتوچنینم ای نگاریمنی              خود درعجبم که من توام یاتومنی                                                                                                                                                      به ذکر هو چو پیوستم             دو عالم رفته از دستم

         مثال اشتر مستم                   که بی افسار میگردم

       زندگی برای بندگی               زندگی بی بندگی شرمندگی